Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2008 rok - art. 14 ustawy o finansach publicznych


  1. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2008 rok, w tym kwota deficytu
  2. Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31-12-2008
  3. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: w 2008 roku na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gdynia otrzymała 6.884.397 zł, a przekazała kwotę 968.474 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Data udostępnienia informacji: 04.03.2009