Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7280/08/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.08.2008 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymał:

 
  • Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w kwocie 59.180,00 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Krzysztof _Ratajczak
Data udostępnienia informacji: 21.08.2008