Realizacja programów profilaktycznych w latach 2008 - 2010

Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Gdyni  nr 5450/08/V/O z dnia 18 marca 2008 roku rozstrzygnięto postępowanie konkursowe na realizację programów profilaktycznych.    
Programy profilaktyczne 3 letnie realizowane w latach  2008 – 2010:    

1.       „Rośnij Zdrowo” działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi  
a. program skierowany  do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi  uczęszczającymi do ośrodków i  szkół specjalnych 

Realizatorzy:
 • „Przychodnia Lekarska  Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18 058 667 99 31 (32)
 • NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 058 781 74 20.         

b. program skierowany  do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy (klasy integracyjne). 

Realizatorzy:

 •  „Przychodnia Lekarska  Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18 058 667 99 31 (32)
 • NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul Legionów 67 tel. 058 699 35 63  058 699 33 23
 • „Przychodnia Orłowo”  Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60
 • VITA MED. Centrum Opieki Medycznej  Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71
 • „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka”  Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96
 2.      Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat.
Realizatorzy:
 • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście” Sp. z o.o. ul. A. Krajowej 44 tel. 058 782-03-20
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4
  tel. 058 626-30-02
 • Medica Polska Sp. z o.o. Gdynia ul. Starowiejska 45 tel. 058 620–20-05
 • „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668-01-60
 • evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622-95-10
 • „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96
 • „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629-35-51
 • SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01
 • „Kolejarz – Vita” Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ ul. W. Radtkego 42
   tel. 058 721-14-77
3.       Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.
Realizatorzy:
 • SPZOZ MSPR w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 058 660-88-15
 • SPZOZ Szpital Miejski im J Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01
4.       Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 35 - 49 lat.
Realizatorzy:
 • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście” Sp. z o.o. ul. A. Krajowej 44 tel. 058 782-03-20
 • Gabinet Mammograficzny ul. Czeremchowa 1 tel. 058 667-30-45
 • Medica Polska Sp. z o.o. Gdynia ul. Starowiejska 45 tel. 058 620–20-05
 • „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4
   tel. 058 626-30-02
 • NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781-74-20

5.      Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2 m-cu życia.
Realizatorzy:

 • Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07
 • Przychodnia Lekarska „Witomino" Sp. z o.o. ul Konwaliowa 2 tel. 058 624-18-24
 • Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o.  ul. Rozewska 31  tel. 058 623-46-88
 • VITA MED Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623-07-71
 • „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629-35-51
 • SANUS  Sp. z o.o. ul. Unruga 84 tel. 058 625 40 03
 6.      Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia I ETAP (badanie kału na krew utajoną)
Realizatorzy:
 • Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07
 • „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2  tel. 058 625-48-18
 • Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623-24-97
 • NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul. Legionów 67 tel. 058699-35-73
 • Przychodnia Lekarska „Witomino" Sp. z o.o. ul Konwaliowa 2 tel. 058 624-18-24
 • NZOZ Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 058 660-88-31
 • Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623-46-88
 • VITA MED Centrum Opieki Medycznej Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623-07-71
 • evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622-95-10
 • „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96
 • „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o. o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629-35-51
 • Medica Polska Sp. z o.o. Gdynia ul. Starowiejska 45 tel. 058 620–20-05
 • SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01
 • NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781-  74-20
 • NZOZ Pogórze Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 058 665-75-55
 • „SANUS” Sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 058 625-40-03
 • Kolejarz - Vita Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ ul. W. Radtkego 42
  tel. 058 721-14-77
7.      Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia II ETAP (badania endoskopowe) Realizatorzy:
 • Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07
 • SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01
8.      Badania profilaktyczne w celu wykrycia głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 13 – letnich mieszkańców Gdyni – program GDYNIA – KARD Badania przesiewowe – realizowane w POZ
Realizatorzy:
 • Przychodnia Lekarska Obłuże II Sp. z o. o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625-48-18
 • Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623-24-97
 • NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury tel.14 tel. 058 660-88-31
 • „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668-01-60
 • Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623-46-88
 • VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623-07-71
 • „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96
 • „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o .o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629-35-51
 • NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781-74-20
 • NZOZ Pogórze Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 058 665-75-55
 • „SANUS” Sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 058 625-40-03
 9.      Badania profilaktyczne w celu wykrycia głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego u 30 – letnich mieszkańców Gdyni – program GDYNIA – KARD Badania przesiewowe – realizowane w POZ
Realizatorzy:
 • Przychodnia Lekarska Obłuże II Sp. z o. o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625-48-18
 • Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623-24-97
 • NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul. Legionów 67 tel. 058 699-35-73
 • NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury tel.14 tel. 058 660-88-31
 • „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668-01-60
 • Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623-46-88
 • VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623-07-71
 • evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622-95-10
 • „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96
 • „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o .o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629-35-51
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4 tel. 058 626-30-02
 • NZOZ POLMED ul. Wielkokacka 2 tel. 058 699-20-50
 • NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781-74-20
 • NZOZ Pogórze Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 058 665-75-55
 • „SANUS” Sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 058 625-40-03
 • Kolejarz - Vita Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ  ul. W. Radtkego 42 tel. 058 721-14-77
10.  Badania profilaktyczne gdyńskich 55 latków realizowane w POZ – program GDYNIA – KARD po 5 latach
Realizatorzy:
 • Przychodnia Lekarska Obłuże II Sp. z o. o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625-18
 • Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623-24-97
 • NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul. Legionów 67 tel. 058 699-73
 • NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury tel. 058 660-88-31
 • „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668-01-60
 • Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623-46-88
 • VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623-07-71
 • evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622-95-10
 • „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96
 • „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o .o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629-35-51
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4 tel. 058 626-30-02
 • NZOZ POLMED ul. Wielkokacka 2 tel. 058 699-20-50
 • NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781-74-20
 • NZOZ Pogórze Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 058 665-75-55
 • „SANUS” Sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 058 625-40-03
 • Kolejarz - Vita Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ  ul. W. Radtkego 42 tel. 058 721-14-77
 11.  Badania profilaktyczne dla 50 i 55 letnich mieszkańców Gdyni – program „GDYNIA – KARD” Konkurs na działalność Specjalistycznych Ośrodków Kardiologicznych
Realizatorzy:
 • evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622-95-10
 •  „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96
 • Clinica - Medica Sp. z o.o. ul. Mireckiego 11 tel. 058 661-50-55
 • SPZOZ Szpital Morski im PCK w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 tel. 058 699-81-19
 • SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01
12.  Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego u 13, 30, 50, i 55- letnich mieszkańców Gdyni „Konkurs na wybór Ośrodka Koordynującego i Nadzorującego program GDYNIA KARD w latach 2008 - 2010” 
Realizatorzy:
 • SPZOZ Szpital Morski im PCK w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 tel. 058 699-81-19

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Data udostępnienia informacji: 07.04.2008