Prowadzenie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8835/08/V/P z dnia 23.12.2008 r. przyznał dotację dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na prowadzenie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni:
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni 
w wysokości 360.000 zł brutto.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data udostępnienia informacji: 08.01.2009