Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotację na mocy zarządzenia Nr 5717/08/V/P z dnia 08.04.2008r. dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni następującemu podmiotowi:
1. Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło Powiatowe w Gdyni w wysokości 188 000 złotych brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data udostępnienia informacji: 13.08.2008