Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8834/08/V/P z dnia 23.12.2008 r. przyznał dotację dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni:
Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół "EFFETHA" 
w wysokości 263.900 zł brutto.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data udostępnienia informacji: 08.01.2009