Profilaktyka przez sport

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR  8790/08/V/O  

Prezydent Miasta Gdyni                                             w dniu   16.12.2008r.  przyznał dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport 

następującym podmiotom:

 

-   Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit” z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP   586-21-42-692  na dofinansowanie zadania:
1.„Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2009” w kwocie 13.347 zł

2. „Gry sportowe jako forma wspierania abstynencji i wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz udział w VII Kociewskiej Spartakiadzie Klubów i Ruchów Trzeźwościowych” w kwocie 3.700 zł

 

- Klubowi Kolarskiemu „TREK” Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Demptowska 27, 81-094 , NIP 958-153-81-99, na dofinansowanie zadania: „Wytrwać do mety-kolarstwo jako wsparcie w profilaktyce uzależnień” w kwocie 9.070 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Magdalena _Kajtoch
Data udostępnienia informacji: 22.12.2008