Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przwlekle chorych na SM

  Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 7377/08/V/0 z dn. 26.08.2008r.
przyznał dotację Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego, Oddział Wojewódzki w Gdańsku w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Wizyty domowe lekarzy specjalistów u chorych na SM mieszkańców Gdyni" w okresie 0.1.09.2008-31.12.2009r. w następujących kwotach:
•-         w roku 2008  15.500 zł
•-         w roku 2009  46.400 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Magdalena _Kajtoch
Data udostępnienia informacji: 28.08.2008