Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzhaimera, oraz ich rodzin

 Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 8788/08/V/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu  16.12.2008r.  przyznano dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzhaimera, oraz ich rodzin  
następującym podmiotom:

1. Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera, z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej 94, 81-824, NIP 585-12-12-070 na wsparcie realizacji zadania: „Grupy wsparcia i rehabilitacja” w następujących kwotach:

-         w roku 2009  20.000 zł

-         w roku 2010  21.000 zł

-         w roku 2011 22.000 zł

2. Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 778, 81-805, NIP 957-065-75-46 na wsparcie realizacji zadania: „Warto być-program wsparcia dla osób z chorobą otępienną oraz ich opiekunów” w następujących kwotach:

-         w roku 2009  13.020 zł

-         w roku 2010  13.020 zł

-         w roku 2011  13.020 zł

  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Magdalena _Kajtoch
Data udostępnienia informacji: 22.12.2008