Działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni

Zgodnie z zarządzeniem nr 4807/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.01.2008 roku przyznano dotacje następującym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni.

 L.p  Wnioskodawca  Nazwa zadania  Otrzymana kwota w zł
 1.Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne przy Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1 – ACK AMGWyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin”4 030
2.Fundacja Ochrony Praw Dziecka Ośrodek Rehabilitacyjny„Wyrównywanie Szans”60 000
3.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPONPoprawa sprawności psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych.9 567
4.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w GdańskuWspieranie psychologiczne chorych na SM mieszkańców Gdyni. 14 340
5.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku„Razem w plenerze” Pobudzanie aktywności fizycznej chorych na SM1 930
6.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w GdańskuIntegracja Chorych na SM 2 010
7.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w GdańskuSpacer po zdrowie wśród chorych na stwardnienie rozsiane.2 670
8.Stowarzyszenie Pomocy Osobom AutystycznymLikwidacja barier związanych z niepełnosprawnością: program aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z autyzmem.34 787
9.Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich „Amazonki”Zachowanie i utrzymanie  sprawności po leczeniu raka piersi. 37 255
10.Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barier” Kaszubskie spotkania dla osób niepełnosprawnych 20087 100
11.Fundacja „Patmos”„Bądźmy zdrowi razem” – wspólna rehabilitacja dzieci i rodziców42 800
12.Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą AlzheimeraEdukacja opiekunów2 440
13.Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami psychoruchowymi -kontynuacja19 280
14.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHAWyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchoniemych, dzieci niesłyszących i niedosłyszących.8 280
15.Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHAPomoc asystenta skierowana do osób niepełnosprawnych.6 718
16.Klub Sportowy Niepełnosprawnych STARTSport osób niepełnosprawnych2 600
17.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK”„Nie jesteś sam” – program wsparcia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin - kontynuacja16 480
18.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK”Familiada – VI Turniej Rodzin3 000
19.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK”„Spływ kajakowy dla młodzieży niepełnosprawnej – rozwijamy się przez uprawianie turystyki”3 716
20.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK”VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych5 400
21.Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin„Rehabilitacja grupowa”4 200
22.Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w GdyniPomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku Inwalidów Wojennych.8 200
23.Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”„Sobotnie zajęcia klubowe – kontynuacja” jako sposób zagospodarowania wolnego czasu osobom po przebytych kryzysach psychicznych Miasta Gdyni 6 200
24.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w GdyniKontynuacja programu:”Nie jesteś sam” wspomaganie rozwoju dzieci w wieku szkolnym niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcjami rozwojowymi.21 000
25.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w GdyniTeatr Biuro Rzeczy Osobistych – uczestnictwo w kulturze formą aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.19 000
26. Polski Związek Głuchych Oddział PomorskiX Zlot Osób Niepełnosprawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego2 000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Małgorzata _Mnich
Data udostępnienia informacji: 25.01.2008