Aktywizacja gdyńskiej młodzieży

Prezydent Miasta Gdyni informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Aktywizacja gdyńskiej młodzieży" i przyznaniu dotacji w wysokości 56.474,64 zł Centrum Współpracy Młodzieży na realizację zadania: „Aktywizacja gdyńskiej młodzieży”.

Oferta złożona przez Centrum Współpracy Młodzieży spełniała wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu konkursowym i obowiązujących przepisach prawnych, na podstawie których konkurs został przeprowadzony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Marek _Kościelniak
Data udostępnienia informacji: 10.01.2009