Modernizacja ul.Tetmajera w Gdyni - II etap.

Dmia 04.08.2008r została zawarta umowa o nr KB/446/UI/84/W/2008 z wykonawcą inwestycji Przesiębiorstwem ABT sp. z  o.o., 80-311 Gdańsk ul.Grottgera 19a/2 na kwotę brutto: 1.521.323,19zł PLN.

Umowa ABT

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 06.08.2008