Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Rozwój proekologcznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" - II etap

Umowa KB/745/RI/6-W/2008 zawarta 14.11.2008 roku.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: International Management Services Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 24 400 zł brutto
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Eunika Rejda
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 27.02.2019