Opracowanie projektu na przebudowę budynku wymiennikowni przy ul. Widnej 8

Plik do pobrania:
Umowa  Nr KB/571/MB/23/W/2008 zawarta z firmą TEBODIN - SAP-PROJEKT o wykonanie projektu na przebudowę budynku wymiennikowni ciepła na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Widnej 8 za kwotę brutto 65880 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data udostępnienia informacji: 01.12.2008