Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania:Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni.

Dnia 28.11.2008r została zawarta umowa z BOI,,Inwest-Wybrzeże'' sp. z o.o. z Gdyni na kwotę brutto:148.840,00 zł i zarejestrowana pod Nr KB/643/UI/139/W/2008.

UMOWA BOI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 05.12.2008