Z dnia 2007-11-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.11.2007 r. w sprawie:
  • 4217/07/V/P - zmiany Regulaminu Nagrody Literackiej Gdyni
  • 4218/07/V/P - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego
  • 4219/07/V/P - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego
  • 4220/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.12.2007