Z dnia 2007-11-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.11.2007 r. w sprawie:
  • 4005/07/V/O - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego
  • 4006/07/V/O - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 20.11.2007