Z dnia 2007-10-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2007 r. w sprawie:
 • 3720/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 1843/07/V/P dotyczącego „Instrukcji postępowania z oświadczeniami majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej, o zawartych umowach cywilnoprawnych oraz lustracyjnych”
 • 3721/07/V/P - zawarcia aneksu do umowy KB/218/OK/20/W/2007 zawartej na realizacje zadania: „Konferencja pn. Kaszubi w PRL”
 • 3722/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na zakup biletów na podróż samolotem do Turku w Finlandii
 • 3723/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 8743/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: „Program profilaktyczny mający na celu wczesne zapobieganie chorobom zakaźnym: odra, świnka i różyczka u dzieci urodzonych w 1999 r. poprzez wykonywanie szczepień ochronnych”
 • 3724/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 8710/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 – 60 lat
 • 3725/07/V/O - udzielenia dotacji celowej na zakup generatora wodoru dla stacji regionalnego monitoringu atmosfery
 • 3726/07/V/S - aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Witomino – Radiostacja
 • 3727/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3728/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Partyzantów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3729/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Anyżowej
 • 3730/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Białostockiej
 • 3731/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Głogowej
 • 3732/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Jarzębinowej
 • 3733/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mikołaja Kopernika
 • 3734/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
 • 3735/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
 • 3736/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Spółdzielczej
 • 3737/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śliskiej
 • 3738/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zawiszy Czarnego
 • 3739/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
 • 3740/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 3741/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętą z mocy prawa nieruchomość drogową, położoną przy ul. Małopolskiej
 • 3742/07/V/M - zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Ejsmonda
 • 3743/07/V/M - podpisania umowy na promocję Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy
 • 3744/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i montaż tablic informacyjnych z planem Dzielnicy Gdynia Pogórze
 • 3745/07/V/M - zmiany treści umowy KB/178/RP/2/W/2005 na obsługę promocji projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego Gdynia – etap II”
 • 3746/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3747/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
 • 3748/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonego przy ul. Marynarskiej 22
 • 3749/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonego przy ul. Marynarskiej 24
 • 3750/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na renowację i wymianę mechanizmów w automatach do sprzedaży torebek do zbierania psich odchodów
 • 3751/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 1910/07/V/P dotyczącego powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów
 • 3752/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 1555/07/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego
 • 3753/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3754/07/V/O - upoważnienia dyrektorów gdyńskich szkół do czynności koniecznych do zrealizowania rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.
 • 3755/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 3756/07/V/O - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1
 • 3757/07/V/O - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych dla Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1
 • 3758/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania balonów z nadrukiem
 • 3759/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oznakowania szlaków „Trójmiejskiego” i „Zagórskiej Strugi”. Przebiegającej w granicach miasta Gdyni
 • 3760/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów opłaty notarialnej i sądowej
 • 3761/07/V/U - zawarcia umowy dzierżawy terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji: „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap”
 • 3762/07/V/U - zmiany zarządzeń nr 778/07/V/U oraz 3581/07/V/U dotyczących inwestycji pn.: „Budowa ul. cechowej wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 3763/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup tortu okolicznościowego z okazji 10 urodzin Radia Złote Przeboje
 • 3764/07/V/P - aneksu do umowy nr SK/1156/PB/45-W/2007 z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego
 • 3765/07/V/P - powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania prowadzenie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata mieszkańców Gdyni
 • 3766/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na tłumaczenie
 • 3767/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 3768/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych w dniu 21 października 2007 roku oraz zatwierdzenia wyboru wykonawcy
 • 3769/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup płyt CD i akcesoriów komputerowych
 • 3770/07/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 40.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 3771/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie programu dotyczącego funkcjonowania systemów gospodarki wodnej w ramach realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”
 • 3772/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Przebudowa ul. Mylnej w Gdyni”
 • 3773/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/780/UI/276/W/2006 z 10.11.2006 r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – II etap”
 • 3774/07/V/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 3775/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń parteru pawilonu „C” Zespołu Szkół nr 10 dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni”
 • 3776/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek leśnych położonych w pasie terenu przeznaczonego pod przebudowę ul. Olimpijskiej w Gdyni
 • 3777/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk mapki „Spacerkiem po Gdyni”
 • 3778/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z opłatą za wniesienie dwóch skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na dwie decyzje ministra budownictwa BO4j-787-WP1-340/07 oraz BO4j-787-WP2-340/07 z 12 września 2007 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 26.10.2007