Z dnia 2007-09-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2007 r. w sprawie:
  • 3589/07/V/P - uruchomienia środków finansowych na nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
  • 3590/07/V/S - powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdynia dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • 3591/07/V/O - rozwiązania umowy SK/30/UO/1-W/2006dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zadania: „Odławianie zwierząt wałęsających się, zabłąkanych, podejrzanych o wściekliznę"
  • 3592/07/V/O - zmiany treści zarządzenia nr 3455/07/V/O dotyczącego powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2007 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 03.10.2007