Z dnia 2007-09-18

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.09.2007 r. w sprawie:

 • 3438/07/V/S - powołania pełnomocników ds. wyborów do sejmu i Senatu RP zarządzonych na 21.10.2007 r.
 • 3439/07/V/O - zakupu wyposażenia ruchomego dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z okazji jubileuszu 50 - lecia placówki
 • 3440/07/V/O - sfinansowania organizacji uroczystości związanej z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 3441/07/V/O - przekazania środków na dofinansowanie zadania „Odtworzenie Zasobów Rybnych Zatoki Puckiej" dla Komunalnego Związku Gmin „Władysławowo"
 • 3442/07/V/R - wypowiedzenia umowy zawartej na najem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Olgierda przeznaczonego na prowadzenie w nim rodzinnego domu dziecka
 • 3443/07/V/R - udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przed Sądem Okręgowym w Gdańsku
 • 3444/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 18-22
 • 3445/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Płk. Dąbka 183
 • 3446/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na dostawę kopiarek dla Wydziału Geodezji
 • 3447/07/V/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Skwerze Kościuszki
 • 3448/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 2688/07/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR oraz akceptacji treści umowy o współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet"
 • 3449/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na emisję filmu reklamowego Gdyni w TVP 3 Gdańsk
 • 3450/07/V/R - zmiany treści załącznika do zarządzenia nr 1908/07/V/U dotyczącego zmiany w składzie Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz przyjęcia Regulaminu Rady
 • 3451/07/V/P - druku kalendarza na rok 2008 z pracami niepełnosprawnych artystów
 • 3452/07/V/P - wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem Morena „Porozumienia o współpracy" w zakresie prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Eurodesku
 • 3453/07/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup węży strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie.
 • 3454/07/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup łańcuchów do piły dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 3455/07/V/O - powołania Komisji do zaopiniowania wniosku o przyznaniu nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2007r. dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 3456/07/V/P - organizacji pobytu delegacji z Kaliningradu
 • 3457/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 3458/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny"
 • 3459/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na likwidację sygnalizatorów powtarzających sygnał podstawowy wzdłuż ciągu ulic Wielkopolska Chwaszczyńska
 • 3460/07/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 3461/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 3462/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi odkażania akt
 • 3463/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów Urzędu Miasta Gdyni dla których upłynął czas przechowywania
 • 3464/07/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dzierżawę łączy światłowodowych
 • 3465/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup i aktualizację programów antywirusowych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 3466/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług certyfikacyjnych i usług znakowania czasem oraz zakup urządzeń do składania podpisu elektronicznego
 • 3467/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup taśm do drukarki
 • 3468/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Andaluzyjskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 3469/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 83-83A
 • 3470/07/V/O - dofinansowania kosztów pobytu uczniów i opiekunów ze szkoły Rödeby koło Karlskrony w ramach współpracy międzynarodowej
 • 3471/07/V/O - zakupu rzutnika multimedialnego dla IV Liceum Ogólnokształcącego z okazji jubileuszu 60 - lecia placówki
 • 3472/07/V/O - dofinansowania wyjazdu ucznia Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych na XXIX Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu w Bułgarii
 • 3473/07/V/O - wyjazdu uczennicy X Liceum Ogólnokształcącego na XXIX Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu w Bułgarii
 • 3474/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród, medali i pucharów dla laureatów „III Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczo- Ekologicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni"
 • 3475/07/V/P - zakupu radiotelefonów na potrzeby gdyńskiego systemu ratowniczego i zarządzania kryzysowego
 • 3476/07/V/M - skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, położnej przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 3477/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy prasowej w Gazecie Wyborczej
 • 3478/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR druku plakatów z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 3479/07/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na organizację stoiska projektu www.innowacje.gdynia.pl podczas Targów Nauki i Techniki „Technikom"
 • 3480/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego pod budowę nawierzchni z płyt yumbo w ul. Muchowskiego i Grenadierów
 • 3481/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/20/UI/2006 na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej/Radosnej"
 • 3482/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3483/07/V/P - organizacji pobytu delegacji z Plymouth
 • 3484/07/V/S - modernizacji okablowania strukturalnego w budynku głównym Urzędu Miasta Gdyni
 • 3485/07/V/S - określenia warunków zamiany gruntu położonego przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki, Zygmuntowskiej oraz ul. Armii Krajowej- wieczyste użytkowanie ORBIS S.A.
 • 3486/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania: „Regulacja rzeki Chylonki"
 • 3487/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/100/UI/39/W/2006 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyżowania ul. Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Czernickiego
 • 3488/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/100/UI/39/W/2006 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy stacji prostownikowej przy ul. Kieleckiej
 • 3489/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o.
 • 3490/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 02.10.2007