Z dnia 2007-09-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.09.2007 r. w sprawie:

  • 3372/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Gdynia Design Festiwal 2008
  • 3373/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
  • 3374/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
  • 3375/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 01.10.2007