Z dnia 2007-09-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.09.2007 r. w sprawie: -
 • 3306/07/V/P - przygotowania koncepcji programu Gdynia City of Design
 • 3307/07/V/P - wyboru, w trybie zamówienia z wolnej ręki , współorganizatora wydarzenia artystycznego o nazwie Gdynia Design Festiwal 2008
 • 3308/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURE na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi, rejon ul. Stryjskiej i Łużyckiej
 • 3309/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2159/07/V/U na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego: „Oświetlenie odcinka ul. Sucharskiego"
 • 3310/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na obsługę akcji „Sprzątanie Gdyni 2007"
 • 3311/07/V/O - zmiany uchwały nr 6366/2001/III dotyczącej powołania Komisji Stypendialnej
 • 3312/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej w budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Jana z Kolna 29
 • 3313/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej w budynku internatu - obszar C Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 277
 • 3314/07/V/M - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 2602/07/V/M dotyczącego wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 211.000 EUR na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Widnej"
 • 3315/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Abrahama 80-86
 • 3316/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Romanowskiego 6
 • 3317/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Starowiejskiej 36- 38
 • 3318/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wejherowskiej 18 -34
 • 3319/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Romanowskiego 6
 • 3320/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na naprawę plotera w Wydziale Geodezji
 • 3321/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3322/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Białostockiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3323/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Witomińskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3324/07/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Manganowej
 • 3325/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Afrodyty
 • 3326/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Batalionów Chłopskich
 • 3327/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 211.000 EUR na wykonanie usługi kasowej wypłaty świadczeń rodzinnych
 • 3328/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie statuetki Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na XXXII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
 • 3329/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 3330/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Słupeckiej
 • 3331/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia i opisu taksacyjnego działek leśnych położonych w pasie terenu przeznaczonego pod przebudowę ul. Olimpijskiej
 • 3332/07/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/83/UI/34/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nowej Łużyckiej
 • 3333/07/V/O - wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Akademią Morską na prowadzenie lekcji astronomii dla II klas gdyńskich gimnazjów i licealistów
 • 3334/07/V/O - zakupu piór dla najlepszych tegorocznych maturzystów
 • 3335/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
 • 3336/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej 118 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3337/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania flag okolicznościowych z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 3338/07/V/M - zmiany zarządzenia 1644/07/V/M dotyczącego publikacji reklamy projektu „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"
 • 3339/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3340/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3341/07/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 5.278.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Traugutta 2
 • 3342/07/V/U - wypłaty odszkodowania za wyburzenie budynku garażu położonego przy ul. Lotników
 • 3343/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji docelowego węzła „Chwarzno"
 • 3344/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji budynku szkoły na siedzibę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej
 • 3345/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 1466/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Kmicica
 • 3346/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania - ul. Cechowa
 • 3347/07/V/S - przeprowadzenia legalizacji gaśnic i aparatów oddechowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 3348/07/V/M - regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż 4.000 zł ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR"
 • 3349/07/V/P - organizacji pobytu delegacji oficjalnej uczestniczącej w uroczystościach otwarcia Skweru Sue Ryder w Gdyni
 • 3350/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk karnetów okolicznościowych z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 3351/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie latarek z okolicznościowym nadrukiem z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 3352/07/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie znaczków metalowych z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 3353/07/V/M - akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej
 • 3354/07/V/P - produkcji spotu reklamowego poświęconego gdyńskiemu modernizmowi
 • 3355/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2007 roku
 • 3356/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2007 roku
 • 3357/07/V/U - w sprawie organizacji seminarium nt.: „Systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap"
 • 3358/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Ulica Tetmajera I etap - odcinek od posesji nr 22 do ulicy Syrokomli oraz etap III" - wykonanie remontu kanału deszczowego metodą bezwykopową
 • 3359/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/213/UI/61/W/2007 z dnia 15.03.2007 roku na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Ulica Tetmajera I etap - odcinek od posesji nr 22 do ulicy Syrokomli oraz etap III" w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji robót
 • 3360/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie: „Projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni"
 • 3361/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/84/UI/35-W/2007 z dnia 8.02.2007 roku na wykonanie opracowania: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających"
 • 3362/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie demontażu zestawu kontenerów przy Al. Jana Pawła II w Gdyni wraz z ich przewiezieniem i montażem w nowej lokalizacji
 • 3363/07/V/U - zawarcia umowy na korzystanie z gruntów leśnych w celu budowy i eksploatacji przyłącza energetycznego zasilającego oświetlenie Obwodowej i Węzła Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową
 • 3364/07/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5 278 000 EUR na roboty budowlane: Adaptacja pomieszczeń apteki na potrzeby Centrum Aktywności Seniora w Gdyni przy ul. Orłowskiej 66
 • 3365/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR na roboty związane z wykonaniem izolacji pomieszczeń Urzędu Miasta w budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Gdyni
 • 3366/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Doliny Sp. z o.o. w Łężycach
 • 3367/07/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata mieszkańców Gdyni
 • 3368/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informujących o organizacji obchodów 6 rocznicy tragicznych wydarzeń 11 września 2001
 • 3369/07/V/P - organizacji spotkania inaugurującego XXXII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w dniu 18 września 2007 roku
 • 3370/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 a poniżej 5 278 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Owsianej w Gdyni"
 • 3371/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup tacki reprezentacyjnej oraz wybór oferenta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 01.10.2007