Z dnia 2007-08-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.08.2007 r. w sprawie: -

  • 3303/07/V/O - podpisania aneksu do porozumienia - umowy dotyczącej budowy Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego i Integracyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Staś" w Gdyni
  • 3304/07/V/S - dostawy mebli do pokoju 111 w budynku Urzędu Miasta Gdyni
  • 3305/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 01.10.2007