Z dnia 2007-08-01

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.08.2007 r. w sprawie:

 • 2999/07/V/R - przeniesienia Pani Bożeny Zglińskiej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do Centrum Aktywności Seniora w Gdyni
 • 3000/07/V/S - udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Zglińskiej pełniącej obowiązki dyrektora jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora"
 • 3001/07/V/M - w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 EUR i upoważnienia do podpisania umowy.
 • 3002/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2 do umowy nr 49/MOPS/2004 zawartej ze Stowarzyszeniem osób z wadą słuchu „Cisza".
 • 3003/07/V/P - powołania Komisji Konsultacyjnej i ustalenia regulaminu jej prac
 • 3004/07/V/O - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykoszenie chwastów z terenów gminnych firmie „GARDEN"
 • 3005/07/V/M - wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkopolskiej 98
 • 3006/07/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 52
 • 3007/07/V/M - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na inwentaryzację sieci wysokościowej oraz uzupełnienie znaków sieci na obszarze Gdyni
 • 3008/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tablic okolicznościowych dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych kończących kadencję.
 • 3009/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej.
 • 3010/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej 29.
 • 3011/07/V/MG - ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury 15.
 • 3012/07/V/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej.
 • 3013/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali łukowej.
 • 3014/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomość drogową położoną przy ul. Moniuszki.
 • 3015/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Styjska-Przemyska.
 • 3016/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji tablic ze szlakami turystyki pieszej na terenie Gdyni.
 • 3017/07/V/M - udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dwóch żagli wraz z umieszczeniem na nich nadruku reklamowego promującego Gdynię
 • 3018/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na autorski występ artystyczny na stoisku gdyńskim podczas zlotu żaglowców The Tall Ships"Races 2007 w Szczecinie.
 • 3019/07/V/S - zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej.
 • 3020/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3021/07/V/O - w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni
 • 3022/07/V/U - w sprawie zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznej spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego na działkach nr 460/18 KM 12 przy ul. Gryfa Pomorskiego oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy.
 • 3023/07/V/S - w sprawie wyrażenia zgody na ubezpieczenie 13 stanowisk komputerowych do 14 000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta.
 • 3024/07/V/P - w sprawie tłumaczenia korespondencji z/na j. ukraiński.
 • 3025/07/V/P - w sprawie przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego.
 • 3026/07/V/M - w sprawie zlecenia, do kwoty 14 000 EUR, druku naklejek promujących regaty Tall Ships Gdynia 2009.
 • 3027/07/V/M - w sprawie zlecenia, do kwoty 14 000 EUR, druku ulotek i kalendarzyków promujących regaty „Tall Ships Gdynia 2009".
 • 3028/07/V/S - w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gdynia.
 • 3029/07/V/R - w sprawie zmiany Zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON oraz zmiany Zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON.
 • 3030/07/V/M - w sprawie zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 10 000 sztuk lizaków z okolicznościowym nadrukiem na opakowaniu.
 • 3031/07/V/M - w sprawie zmiany zarządzenia nr 2501/07/V/M w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Siemiradzkiego
 • 3032/07/V/P - w sprawie współorganizacji spektakli teatralnych prezentowanych w Gdyni w ramach Festiwalu Szekspirowskiego.
 • 3033/07/V/S - w sprawie zakupu materiałów biurowych na potrzeby poboru w 2008 r.
 • 3034/07/V/K - w sprawie zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 3035/07/V/K - w sprawie zmiany zarządzenia nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 r.
 • 3036/07/V/K - w sprawie zmiany zarządzenia nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 r.
 • 3037/07/V/U - w sprawie akceptacji wykonania robót w ilościach określonych umową nr KB/184/UI/W/2005 w ramach projektu: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"
 • 3038/07/V/U - w sprawie podpisania aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji projektu pt. „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej".
 • 3039/07/V/P - w sprawie zakupu maskotek na potrzeby promocji miasta.
 • 3040/07/V/P - w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
 • 3041/07/V/M - w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Projektu Baltic Cruise II, kontynuacji Projektu Baltic Cruise współfinansowanego ze środków Unii.
 • 3042/07/V/U - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zawartej umowy nr KB/81/UI/33/W/2007 dot. zadania: „Odprowadzenie wód deszczowych z terenów leśnych dzielnicy Gdynia-Obłuże" i zapłaty kosztów przygotowania oferty i kosztów uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z zawartym porozumieniem.
 • 3043/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3044/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej
 • 3045/07/V/R - w sprawie zawarcia umowy z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk" na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 3046/07/V/M - w sprawie odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 3047/07/V/M - w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Orłowie przy Al. Zwycięstwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 20 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
 • 3048/07/V/M - w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
 • 3049/07/V/P - w sprawie przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 3050/07/V/R - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Dziecka w Gdyni.
 • 3051/07/V/M - w sprawie objęcia udziałów w kapitale zakładowym „Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo" Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 14.08.2007