Z dnia 2007-05-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.05.2007 r. w sprawie:
  • 2223/07/V/M - źródeł finansowania pierwokupu przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej
  • 2224/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
  • 2225/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 980/07/V/O dotyczącego powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP nr: 6, 13, 16, 18, 20, 28, 33, 35, 39 oraz Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 11.06.2007