Z dnia 2007-05-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.05.2007 r. w sprawie:

 • 2097/07/V/M - wszczęcia procedury przekazania gminie gruntu komunalnego na potrzeby rozbudowy siedziby Prokuratury Rejonowej w Gdyni
 • 2098/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pokazu nurkowania osób niepełnosprawnych
 • 2099/07/V/P - szkolenia dotyczącego wspomagania osób ze schorzeniami i po urazach rdzenia kręgowego
 • 2100/07/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni za 2006 rok
 • 2101/07/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2007 rok
 • 2102/07/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni za 2006 rok
 • 2103/07/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za 2006 rok
 • 2104/07/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za 2006 rok
 • 2105/07/V/R - zawarcia porozumienia z powiatem kościerskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 2106/07/V/R - zawarcia porozumienia z powiatem kościerskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 2107/07/V/R - zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia zawartego z powiatem gdańskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 2108/07/V/R - zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia zawartego z powiatem gdańskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 2109/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy nr KB/49/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 2110/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy nr SOO/1255/01/PB dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 2111/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy nr KB/43/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 2112/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 2113/07/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu dotyczącego pokrywania przez Gdynię kosztów rehabilitacji mieszkańców Gdyni na warsztatach terapii zajęciowej
 • 2114/07/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 2115/07/V/R - zawarcia umowy dotyczącej przekazania sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 2116/07/V/O - dofinansowania wyjazdu uczennicy X Liceum Ogólnokształcącego na Mistrzostwa Europy w Armwrestlingu
 • 2117/07/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z III  Liceum Ogólnokształcącego na finał Międzynarodowego Konkursu Robotyki „Botball"
 • 2118/07/V/O - dofinansowania zakupu strojów dla zespołu wokalno - muzycznego „Immaculata"
 • 2119/07/V/O - dofinansowania druku książki wydanej z okazji 50-lecia sekcji gimnastyki artystycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
 • 2120/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o.
 • 2121/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o.
 • 2122/07/V/M - wyrażenia stanowisk Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Zielonej
 • 2123/07/V/M - wyrażenia stanowisk Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Nowogrodzkiej
 • 2124/07/V/M - wymiany stolarki budowlanej w mieszkaniach gminnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 3
 • 2125/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zamenhofa
 • 2126/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Powstania Wielkopolskiego
 • 2127/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arciszewskich
 • 2128/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zielonej
 • 2129/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Świętojańskiej
 • 2130/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Morskiej
 • 2131/07/V/M - remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przemysłowej
 • 2132/07/V/M - wykonania izolacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szarotki
 • 2133/07/V/M - wykonania izolacji piwnicy budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dickmana
 • 2134/07/V/M - wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku położonego przy ul. Morskiej
 • 2135/07/V/M - wykonania robót drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. Bp. Dominika
 • 2136/07/V/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Nowogrodzkiej
 • 2137/07/V/M - wykonania remontu chodnika oraz schodów osiedlowych przy ul. Cylkowskiego
 • 2138/07/V/M - remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przemysłowej
 • 2139/07/V/M - wykonania remontu lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej
 • 2140/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie wymiany posadzki w budynku Straży Miejskiej przy ul.  Zakręt do Oksywia
 • 2141/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2142/07/V/M - ustalenia wykazu i warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalno - użytkowego oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 2143/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego - garażu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mickiewicza przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 2144/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Uczniowskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2145/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2146/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Moniuszki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2147/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Harcerskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2148/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dąbrowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2149/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Handlowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2150/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mikołaja Kopernika
 • 2151/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Izydy
 • 2152/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 2153/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym - (boks nr 333)
 • 2154/07/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 6 do umowy dzierżawy TG/309/92 przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - pawilon nr 348
 • 2155/07/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy TG/80/93 przedmiotem której jest grunt położony na hali łukowej - pawilon nr 7
 • 2156/07/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej
 • 2157/07/V/U - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie placu zabaw przy ul. Okrzei
 • 2158/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usunięcie betonowych postumentów z herbami Gdyni
 • 2159/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania dokumentacji projektu budowlano - wykonawczego „Oświetlenie ciągu pieszego - rejon ul. Sucharskiego"
 • 2160/07/V/S - zakupu wykładziny podłogowej i listew przypodłogowych
 • 2161/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żeromskiego
 • 2162/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Kołłątaja
 • 2163/07/V/M - podłączenia budynku socjalnego przy ul. Żeglarzy, do Internetu dla celów monitoringu budynku
 • 2164/07/V/M - przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji dokumentacji rozbiórki budynku po Izbie Wytrzeźwień przy ul. Redłowskiej
 • 2165/07/V/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche"
 • 2166/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. Płk. Dąbka
 • 2167/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup do 6.000 EUR strojów służbowych i reprezentacyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni, oraz sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej
 • 2168/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup nagród dla uczestników Konkursów Przyrodniczych „Żywopłoty Gdyni" organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody
 • 2169/07/V/S - wyrażenia zgody na naprawę żaluzji w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gdyni
 • 2170/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup agregatu ekspresu do parzenia kawy
 • 2171/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup drukarki fiskalnej
 • 2172/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania przeglądów telewizyjnych kanałów deszczowych na terenie miasta Gdyni
 • 2173/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usunięcie awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chylońskiej, Kwiatkowskiego, Płk. Dąbka i Demptowskiej
 • 2174/07/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 2175/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 1623/07/V/S dotyczącego zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2176/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 2177/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie taśm do identyfikatorów przeznaczonych dla uczestników VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 2178/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na umieszczenie reklamy w miesięczniku FORBES
 • 2179/07/V/U - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie infrastruktury technicznej - kanalizacji deszczowej w ul. Huzarskiej
 • 2180/07/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu z mocy wyroku sądowego
 • 2181/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej
 • 2182/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pionierów przeznaczonej do sprzedaży w formie  przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2183/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Powstania Wielkopolskiego, Małokackiej i Chwaszczyńskiej
 • 2184/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni (rejon IV) w latach 2007 - 2011"
 • 2185/07/V/U - zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2186/07/V/O - zgody na zawarcie porozumienia na podstawie umowy KB/209/OZ/11/W/2007
 • 2187/07/V/P - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania dotyczącego uruchomienia i prowadzenia Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących
 • 2188/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji tekstu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdyni w zakresie zaopatrzenia w gaz
 • 2189/07/V/P - organizacji debaty: „Jak mówić o niepełnosprawności"
 • 2190/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Myśliwskiej
 • 2191/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 12 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów celem powołania komisji konkursowej
 • 2192/07/V/O - powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 2193/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie reklamy prasowej kalendarza imprez
 • 2194/07/V/M - wykonania toreb brezentowych z logo Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 2195/07/V/M - wykonania identyfikatorów przeznaczonych dla uczestników VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 2196/07/V/M - zamówienia identyfikacji wizualnej na VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2007
 • 2197/07/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Europejskich Dni Sztuki i Kultury Ulicznej pn. „BRUK Summer Street Festival" w Gdyni
 • 2198/07/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Festiwalu Kultur świata Globaltica w dniach 27 - 29 lipca 2007
 • 2199/07/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie projektu /pracy konkursowej/ oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją z zespołem zwycięskim w konkursie na opracowanie koncepcji wystawy stałej /długoterminowej/ Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego
 • 2200/07/V/P - organizacji VIII edycji Gali Konkursu „Gdynia bez barier"
 • 2201/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę zagospodarowania terenu dzikiego parkingu przy molo w Orłowie
 • 2202/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach
 • 2203/07/V/P - opracowania dokumentacji dot. budowy monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 2204/07/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej DN300 oraz układu drogowego po terenie działek nr 694/660, 190/45, 624/48, 656, 189/45, 511/48 km 9 przy ul. Owsianej 13 w Gdyni realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 2205/07/V/U - udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Osiedle Dąbrowa w Gdyni - ulica Lukrecjowa"
 • 2206/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Dobudowa sali sportowej do istniejących budynków SP nr 18 przy ul. Krasickiego 28"
 • 2207/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 1519/07/V/U w sprawie rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni
 • 2208/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej
 • 2209/07/V/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej
 • 2210/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej
 • 2211/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej w Gdyni
 • 2212/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej w Gdyni
 • 2213/07/V/P - zmiany treści zarządzenia nr 2075/07/V/P z 15 maja 2007 roku
 • 2214/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/144/UI/46/W/2007 o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Droga Różowa IV etap - druga jezdnia w ul. Lotników
 • 2215/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia drogowego, drogi krajowej nr 6 - obwodnica Trójmiasta
 • 2216/07/V/U - uregulowania należności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 03.10.2006 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
 • 2217/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 210.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania „Budowa Parku Rady Europy - Centrum Kultury w Gdyni - w rejonie Skweru Kościuszki ulic Borchardta i Armii Krajowej oraz Nabrzeża Młodych Żeglarzy"
 • 2218/07/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczna przy Placu Kaszubskim 19-21 na działkach nr 243, 246, 247, 248, 249, 250 km 54 w Gdyni oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 2219/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania dokumentacji fotograficznej VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni
 • 2220/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 850/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej 3
 • 2221/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 406/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej 2
 • 2222/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 849/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 25.05.2007