Z dnia 2007-05-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.05.2007 r. w sprawie:

 • 1896/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na przebudowę ulicy Mylnej
 • 1897/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ul. Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej"
 • 1898/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki"
 • 1899/07/V/U - uregulowania należności za uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla „Przebudowy skrzyżowania ulicy Północnej z ul. Chylońską"
 • 1900/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi dojazdowej do ul. Powstania Styczniowego
 • 1901/07/V/U - udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy linii światłowodowej na trasie ul. Bema - Al. Piłsudskiego
 • 1902/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę odcinka ul. Pawiej
 • 1903/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji potoku Źródło Marii
 • 1904/07/V/U - uregulowania należności za uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia: „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej"
 • 1905/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót związanych z inwestycją: „Budowa ulicy Krawieckiej"
 • 1906/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla budowy muru oporowego wraz z ogrodzeniem posesji położonej przy ul. Orlicz-Dreszera
 • 1907/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/554/UI/182/W/2005 dotyczącej wykonania robót na zadaniu: „Budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem w Gdyni Pustkach Cisowskich"
 • 1908/07/V/R - zmian w składzie Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego oraz przyjęcia regulaminu rady
 • 1909/07/V/P - rozwiązania Rady Gdyńskich Seniorów
 • 1910/07/V/P - powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów
 • 1911/07/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/3/MOPS/2006 dotyczącej prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie Gdyni
 • 1912/07/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy KB/27/MOPS/2006 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni
 • 1913/07/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/4/MOPS/2006 dotyczącej prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 1914/07/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
 • 1915/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup albumów okolicznościowych dla USC
 • 1916/07/V/S - naprawy nagrzewnicy systemu wentylacyjnego Sali 105 w budynku Urzędu Miasta Gdyni
 • 1917/07/V/S - wykonania pomiarów elektrycznych dźwigu osobowego
 • 1918/07/V/S - przeprowadzenia badań lekarskich okresowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 1919/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego
 • 1920/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
 • 1921/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Nauczycielskiej
 • 1922/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Widnej
 • 1923/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wiśniewskiego
 • 1924/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej
 • 1925/07/V/M - remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Dickmana
 • 1926/07/V/M - remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Żeglarzy
 • 1927/07/V/M - remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Tucholskiej
 • 1928/07/V/M - remontu pomieszczenia kryzysowego położonego przy ul. Żeglarzy
 • 1929/07/V/M - wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dickmana
 • 1930/07/V/M - wykonania ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Legionów
 • 1931/07/V/M - remontu chodnika przy budynku mieszkalnym położonym przy ul. Świętojańskiej
 • 1932/07/V/M - wykonania robót drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. Powstania Wielkopolskiego
 • 1933/07/V/M - wykonania remontu balkonów w gminnych lokalach mieszkalnych budynku położonego przy ul. Huzarskiej
 • 1934/07/V/M - remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wachowiaka
 • 1935/07/V/M - przestawienia kontenerów blaszanych na nieruchomości położonej przy ul. Muchowskiego
 • 1936/07/V/M - wykonania orzeczenia mykologicznego lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Kilińskiego
 • 1937/07/V/M - wykonania orzeczenia technicznego, kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia remontu tarasu podziemnego przy ul. Partyzantów
 • 1938/07/V/M - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na przebudowę lokalu w budynku położonym przy ul. Orłowskiej
 • 1939/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bp. Dominika 16-22
 • 1940/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 32
 • 1941/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1942/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1943/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1944/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1945/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1946/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1947/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej
 • 1948/07/V/P - organizacji Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych
 • 1949/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1950/07/V/R - zmiany zarządzenia nr 1495/07/V/07 dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy finansowej dla projektu: „Rozwój transportu proekologicznego w Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta"
 • 1951/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców rejonowego etapu Mistrzostw Pierwszej Pomocy i Obrony Cywilnej Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanego przez zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych
 • 1952/07/V/O - akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/449/OZ/36/W/2005
 • 1953/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 835/07/V/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1954/07/V/O - zawarcie aneksu nr 1 do umowy dotyczącej odławiania zwierząt wałęsających się na terenie miasta Gdyni
 • 1955/07/V/M - zmiany zarządzenia 1503/07/V/M dotyczącego wykonania i wymiany grafiki na nośniku reklamowym zlokalizowanym przy Drodze Gdyńskiej
 • 1956/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na druk ulotek tematycznych
 • 1957/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na druk naklejek ze znakiem informacji turystycznej i danymi teleadresowymi
 • 1958/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wynajęcie namiotu na potrzeby organizacji uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
 • 1959/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wyklejenie wielkoformatowych plakatów promujących VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2007
 • 1960/07/V/U - zawarcia umowy dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku przy ul. Morskiej 127
 • 1961/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji drogowej węzła zespolonego: Trasa Kwiatkowskiego -  Obwodnica Trójmiasta - łącznik Trasy Kaszubskiej
 • 1962/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Korzennej
 • 1963/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 12,7 m2 zlokalizowanego na placu targowym (boks nr 369)
 • 1964/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na udzielenie pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku do projektu CIVITAS Plus
 • 1965/07/V/U - uchylenia zarządzenia nr 1755/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie wykonania nasadzeń w dzielnicy Działki Leśne i Witomino
 • 1966/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej polegającej na ułożeniu płytek w trawie na terenie zieleni przy ul. Wolności
 • 1967/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 17077/2006/IV/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1968/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 1299/2007/V/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1969/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Morskiej
 • 1970/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 1814/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu pn. „Przebudowa kanalizacji DN300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej 13 w Gdyni, realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 1971/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej w Gdyni"
 • 1972/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ul. Muchowskiego i Arciszewskich w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego
 • 1973/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dokonanie rozbiórki budynku mieszkalnego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 196 A
 • 1974/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „oświetlenie ulic Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni"
 • 1975/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla zadania „Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska - Przemyska
 • 1976/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 1977/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 1018/07/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na rok 2007
 • 1978/07/V/K - zmiany zarządzenia nr 1017/07/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 1979/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowę urządzeń zabawowych na terenach zielonych w ogródkach przy Al. Zwycięstwa 36-62 w dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana
 • 1980/07/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP nr: 6, 13, 16, 18, 20, 28, 33, 35, 39 oraz Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni
 • 1981/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację imprezy pn. „Ladies Jazz Festival" w Gdyni" w dniach od 12 do 15 lipca 2007 roku
 • 1982/07/V/P - ogłoszenia konkursu fotograficznego „Gdynia tradycyjnie nowoczesna" - edycja 2007-2008 oraz akceptacji treści jego regulaminu
 • 1983/07/V/P - określenia wysokości Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2006
 • 1984/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 1843/07/S w sprawie instrukcji postępowania z oświadczeniami majątkowymi o prowadzeniu działalności gospodarczej, o zawartych umowach cywilnoprawnych oraz lustracyjnych oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń
 • 1985/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
 • 1986/07/V/P - powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego uruchomienia i prowadzenia Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących
 • 1987/07/V/P - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy
 • 1988/07/V/P - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy
 • 1989/07/V/U - zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II'
 • 1990/07/V/M - skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 1991/07/V/M - skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.05.2007