Z dnia 2007-04-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.04.2007 r. w sprawie:
  • 1779/07/V/U - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2011
  • 1780/07/V/U - udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Karmolińskiemu dyrektorowi jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 07.05.2007