Z dnia 2007-04-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.04.2007 r. w sprawie:
  • 1777/07/V/M - wyrażenia zgody na poddzierżawienie nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 162-162A oraz zmiany treści umowy dzierżawy MG/114/D/05
  • 1778/07/V/U - uchylenia zarządzenia nr 1616/07/V/U dotyczącego akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 07.05.2007