Z dnia 2007-04-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.04.2007 r. w sprawie:
 • 1679/07/V/P - przygotowania i organizacji w Galerii Ratusz w Urzędzie Miasta Gdyni wystawy pokonkursowej zdjęć najlepszych fotografików XI edycji konkursu „Gdańsk Press Photo" im. Zbigniewa Kosycarza
 • 1680/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu koncepcji uporządkowania terenu dzikiego parkingu w okolicy mola w Gdyni Orłowie
 • 1681/07/V/U - podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie na realizacje projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej"
 • 1682/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/485/UI/150/W/2006 na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"
 • 1683/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/144/UI/46/W/2007 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Droga Różowa IV etap druga jezdnia w ul. Lotników"
 • 1684/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/178/UI/50/W/2007 na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników"
 • 1685/07/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę kanału deszczowego „A" w ul. Starodworcowej realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 1686/07/V/U - rozliczenia umowy KB/843/UI/300/W/2006 dotyczącej budowy układu drogowego z oświetleniem Cadena Park II realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 1687/07/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów z Gimnazjum nr 4 na Eurofestiwal Odysei Umysłu
 • 1688/07/V/O - dofinansowania organizacji „IV Sympozjum Kształcenia na odległość - metody i narzędzia"
 • 1689/07/V/O - dofinansowania organizacji przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Przeglądu Piosenki Anglo - Amerykańskiej
 • 1690/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursów „Gdynia - miasto z morza" organizowanych przez Zespół Szkół nr 14
 • 1691/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 1204/07/V/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat
 • 1692/07/V/P - naprawy systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 1693/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych
 • 1694/07/V/S - wyrażenia zgody na wykonywanie prac szklarskich dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 1695/07/V/S - zawarcia umowy użyczenia sprzętu i oprogramowania na wyposażenie stanowisk w systemie obsługi obywatela z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • 1696/07/V/M - modernizacji instalacji centralnego ogrzewania - II etap - budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chrzanowskiego 12 i 12 A
 • 1697/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
 • 1698/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
 • 1699/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
 • 1700/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej
 • 1701/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Generała Maczka
 • 1702/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Abrahama
 • 1703/07/V/M - remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Dickmana
 • 1704/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 139
 • 1705/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 139
 • 1706/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Partyzantów 39
 • 1707/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bema 13
 • 1708/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Widnej 3
 • 1709/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, Przebendowskich oraz Zawiszy Czarnego
 • 1710/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej / Puckiej
 • 1711/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Izydy
 • 1712/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowowiczlińskiej
 • 1713/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa
 • 1714/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa
 • 1715/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
 • 1716/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Działdowskiej
 • 1717/07/V/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na plaży w Orłowie i przy wejściu na molo
 • 1718/07/V/M - wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Orańskiej
 • 1719/07/V/M - anulowania zarządzenia nr 1124/07/V/M dotyczącego przyjęcia treści aneksu do umowy 01/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Armii Krajowej 44
 • 1720/07/V/M - przyjęcia treści umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Dickmana38
 • 1721/07/V/M - udziału Gminy Gdynia w Wystawie Urzędów Miast i Gmin Nominowanych w XVII Edycji Konkursu „Teraz Polska"
 • 1722/07/V/M - udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni
 • 1723/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na publikację reklamy VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2007, w gazecie „Namiary na Morze i Handel"
 • 1724/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg Derdowskiego 9 - 11 lok. Nr U-3 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 1725/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg Derdowskiego 9 - 11 lok. Nr U-2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 1726/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg Derdowskiego 9 - 11 lok. Nr U-4 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 1727/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg Derdowskiego 9 - 11 lok. Nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 1728/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 1729/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu przebudowy pętli autobusowej Wiczlino Działki I
 • 1730/07/V/P - montażu modułu GPS w samochodzie Straży Miejskiej
 • 1731/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji dla zadania „Droga Różowa - rozbudowa ulicy Lotników"
 • 1732/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych w ramach inwestycji „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka"
 • 1733/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie robót na realizowanym zadaniu: „Budowa wewnętrznego układu drogowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Samorządowego nr 43"
 • 1734/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 16 247/06/IV/U oraz zarządzenia nr 641/07/V/U dotyczących zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Oświetlenie terenu Parku w Gdyni Kolibkach"
 • 1735/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie nasadzeń w ramach zadania „Ulica Świętojańska - pętla uliczna"
 • 1736/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 1737/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Płk. Dąbka
 • 1738/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR druku materiałów promocyjnych na VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze
 • 1739/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1740/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kieleckiej - Śląskiej
 • 1741/07/V/M - akceptacji aneksu nr 1/2007 dotyczącego zmian treści umowy KB/19/MB/1/W/2007 na wykonanie projektu modernizacji stacji transformatorowej dla podłączenia dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei
 • 1742/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w budynku położonym przy Al. Zwycięstwa
 • 1743/07/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich „Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami"
 • 1744/07/V/O - akceptacji zmian w umowie KB/790/OZ/26/W/2006
 • 1745/07/V/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/349/OZ/19/W/2006./
 • 1746/07/V/M - udziału Gminy Miasta Gdyni w II edycji Konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości"
 • 1747/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach Muchowskiego i Arciszewskich w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego"
 • 1748/07/V/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego"
 • 1749/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego"
 • 1750/07/V/U - zawarcia umowy dzierżawy terenu oraz wypłaty odszkodowania za utracone pożytki w związku z realizacją kolektora sanitarnego DN 400 mm z Pustek Cisowskich do Wiczlina
 • 1751/07/V/U - zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr C/236/03/156 o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gdyni
 • 1752/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni"
 • 1753/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na dostawę zestawu kontenerów, stanowiącego punkt sprzedaży biletów
 • 1754/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR jako umowy dodatkowej na wykonanie kompletu robót budowlanych związanych ze zmianą wewnętrznego podziału budynku na cztery niezależne boksy, z których każdy zostanie wyposażony w odrębny WC, w ramach inwestycji „Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" projekt „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie, I etap /boksy/
 • 1755/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie wykonania nasadzeń w dzielnicy Działki Leśne i Witomino
 • 1756/07/V/U - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę czyszczenia i konserwacji separatorów na terenie Gdyni
 • 1757/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 4 do umowy KB/81/UI/30/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni
 • 1758/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 1253/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR a poniżej 211.000 € na wykonanie projektu rozbudowy systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę w aglomeracji Gdynia
 • 1759/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności rozbudowy systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę w aglomeracji Gdynia
 • 1760/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"
 • 1761/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 1036/07/VI/U z 20 lutego 2007 roku w sprawie zawarcia umowy (...) na wykonanie czynności związanych z przygotowaniem zadania „Lotnisko Gdynia Oksywie" w Wydziale Inżynierii Ruchu
 • 1762/07/V/U - udziału miasta Gdyni w targach turystycznych - Targi Turystyki i Wypoczynku „LATO" w Warszawie w dniach od 20 do 22 kwietnia 2007 roku
 • 1763/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Króla Jana III nr 4
 • 1764/07/V/M - skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działki gruntu nr 538/248 i 540/249, stanowiącej własność osoby prawnej oraz użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę gruntu nr 735/252 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni obie położone przy Al. Zwycięstwa
 • 1765/07/V/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2007
 • 1766/07/V/P - wyrażenia zgody na podpisanie Deklaracji Miast Siostrzanych Współpracujących z Miastami Prowincji Hainan" oraz upoważnienia do jej podpisania
 • 1767/07/V/R - realizacji projektu INTERREG III B/CADSES „A-B Landbridge"
 • 1768/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie robót remontowych w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oddział przy ul. Białowieskiej 1 w Gdyni
 • 1769/07/V/O - powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - maj 2007
 • 1770/07/V/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji wiosenno-letniej 2007
 • 1771/07/V/O - przeznaczenia środków finansowych dla III LO na dofinansowanie kosztów wyjazdu laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" na ogólnopolskie eliminacje do Warszawy oraz finał w Białogardzie
 • 1772/07/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu „W kręgu legend Ziemi Kaszubskiej" organizowanego przez SP Nr 29
 • 1773/07/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Katolickiego Gimnazjum Sainte-Genevieve z Bolec w Normandii
 • 1774/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 6.000 EUR Fundacji „Rokor 1" na obsługę akcji sprzątania Gdyni w związku z obchodami „Dnia Ziemi"
 • 1775/07/V/O - akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w 2007 roku
 • 1776/07/V/O - rozstrzygnięcia ofert złożonych w otwartym konkursie „Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne wczesnego rozwoju dzieci" ogłoszonym dnia 30 stycznia 2007 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.04.2007