Z dnia 2007-04-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.04.2007 r. w sprawie: 
  • 1613/07/V/U - unieważnienie zarządzenia nr 377/06/V/U dotyczącego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"
  • 1614/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 16.04.2007