Z dnia 2007-03-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2007 r. w sprawie:
 • 1365/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na gdyńską uroczystość upamiętniającą Światowy Dzień Ofiar Katynia
 • 1366/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na realizację koncertu poświęconego pamięci Papieża - Polaka
 • 1367/07/V/P - zakupu książki pt. „Przez Syberię na Ziemię Gdańską"
 • 1368/07/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
 • 1369/07/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny, rejon ulic Nowowiczlińskiej i Porazińskiej
 • 1370/07/V/U - udzielenia zamówienia dodatkowego na wykonanie robót w ramach: „Osiedle Dąbrowa - ulica Lukrecjowa"
 • 1371/07/V/U - akceptacji treści umowy KB/539/UI/174/W/2006 dotyczącej wykonania robót w ramach zadaniu: „Osiedle Dąbrowa - ulica Lukrecjowa"
 • 1372/07/V/O - zawarcia porozumienia dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce
 • 1373/07/V/M - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę plotera szeroko formatowego
 • 1374/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na dostawę gilotyny biurowej dla Wydziału Geodezji
 • 1375/07/V/M - akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego położonego przy ul. Portowej 
 • 1376/07/V/M - akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu położonego przy ul. Orłowskiej
 • 1377/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Legionów
 • 1378/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Morskiej
 • 1379/07/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pawiej
 • 1380/07/V/M - ustalenia dozoru budynku mieszkalnego położonego przy ul. Partyzantów
 • 1381/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1382/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1383/07/V/S - akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy SK/405/SI//6-W/2006 na zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 1384/07/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie drzwi w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • 1385/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup opon do samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni
 • 1386/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych
 • 1387/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup czajników
 • 1388/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej - Plac Dworcowy
 • 1389/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
 • 1390/07/V/M - wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej
 • 1391/07/V/M - wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Świętopełka
 • 1392/07/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR na realizacje zadań związanych z promocją projektu „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"
 • 1393/07/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi przeprowadzenia dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Gdyni
 • 1394/07/V/M - ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 10
 • 1395/07/V/M - ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 12
 • 1396/07/V/M - ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 14-16
 • 1397/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetonowych ul. Osada Rybacka i Grenadierów"
 • 1398/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 1399/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na udostępnienie planu Miasta Gdyni do wykorzystania w publikacjach promocyjnych Gdyni
 • 1400/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na renowację szlaku turystyki pieszej - szlaku „Wejherowskiego" w granicach Miasta Gdyni
 • 1401/07/V/S - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na serwis i konserwację instalacji klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 1402/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę czyszczenia i konserwacji separatorów na terenie Miasta Gdyni
 • 1403/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną oraz sądową
 • 1404/07/V/M - wystąpienia o decyzję o pozwolenie na adaptację - przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w budynku położonym przy Al. Zwycięstwa 96/98
 • 1405/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie przyłącza wody dla Klubu Abstynenta „Krokus" położonego przy ul. Traugutta 9
 • 1406/07/V/M - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy i czasopism specjalistycznych 
 • 1407/07/V/M - akceptacji treści umowy MG/8/MGG/8/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 1408/07/V/M - zasad umieszczania szyldów i reklam na obiektach i terenach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 1409/07/V/M - ustalenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • 1410/07/V/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żelaznej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 1411/07/V/M - ustalenia wykazu, wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Przebendowskich, ul. Zawiszy Czarnego. przeznaczonych do wydzierżawienia
 • 1412/07/V/P - organizacji finału VIII edycji konkursu „Gdynia Bez Barier"
 • 1413/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie reklamy Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2007 w miesięczniku FORBES
 • 1414/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo
 • 1415/07/V/P - współorganizacji II edycji cyklu „Pilsner Urquell Jazz Starsi"
 • 1416/07/V/O - powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów gdyńskich przedszkoli
 • 1417/07/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie programu „Spotkanie z Morzem Bałtyckim" realizowanego przez Morski Instytut Rybacki
 • 1418/07/V/O - zmiany umowy nr 20/D/JB/06z-2007 zawartej z Yacht Klub Polski Gdynia na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2007 roku"
 • 1419/07/V/O - dofinansowania przejazdu uczennic z zespołu tanecznego „Step by step" z Zespołu Szkół Nr 2 w Gdyni na II Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy Zespołów Cheerleaders
 • 1420/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Górniczej w Gdyni
 • 1421/07/V/M - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie zamiany części nieruchomości położonej przy ul. Redłowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną przy ulicy Wachowiaka
 • 1422/07/V/P - udzielenia zamówienia na organizację III Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
 • 1423/07/V/P - udzielenia zamówienia na promocję III Gdyńskich Targów Aktywizacji Rehabilitacji
 • 1424/07/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na „Wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi z krajów byłego ZSRR z wyłączeniem Litwy, Rosji i Estonii a mieszkańcami Gdyni
 • 1425/07/V/P - publikacji materiału informacyjnego Urzędu Miasta Gdyni o Międzynarodowym Dniu Sąsiada w gazetach dzielnicowych wydawnictwa „Sonic"
 • 1426/07/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 16947/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z 14 listopada 2006 r.
 • 1427/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla inwestycji: Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" Projekt: Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - I etap /boksy/
 • 1428/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 210.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania „Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni"
 • 1429/07/V/U - uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni postanowienia w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa odcinka ul. Spokojnej oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od cmentarza do włączenia z ul. Wielkopolską w Gdyni"
 • 1430/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 16867/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic: Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej
 • 1431/07/V/U - akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/826/UI/292/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Szturmanów i odcinka ul. Armatorów w Gdyni
 • 1432/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 474/07/V/U w sprawie wykonania robót drogowych naprawczych realizowanych w trakcie realizacji zadania „Ulica Świętojańska - pętla uliczna"
 • 1433/07/V/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelności zgodnie z 19 pkt 2 umowy nr KB/178/UI/50/2007 zawartej z wykonawcą robót budowlanych objętych projektem „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni"
 • 1434/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Utrzymanie i konserwacja koryt, rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni, podzielonego na dwa rejony w okresie kwiecień 2007 - marzec 2008 r."
 • 1435/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 1436/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 14175/2006/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z 13 czerwca 2006 roku
 • 1437/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A
 • 1438/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowani Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku
 • 1439/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 17083/2006/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z 28 listopada 2006 r.
 • 1440/07/V/M - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą w Gdyni przy ul. Widnej 8
 • 1441/07/V/M - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą w Gdyni przy ul. Okrzei 22"
 • 1442/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 16889/06/IV/M Prezydenta Miasta z 14 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
 • 1443/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 1444/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 1445/07/V/S - zmiany zarządzenia w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem kolegium prezydenta
 • 1446/07/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UM Gdyni
 • 1447/07/V/M - unieważnienia postępowania o zamówienia publicznego na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.03.2007