Z dnia 2007-02-13

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.02.2007 r. w sprawie:

 
 • 901/07/V/S - w sprawie zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 902/07/V/P - realizacji imprezy pod nazwą Gdyńskie Targi Aktywnej Rehabilitacji
 • 903/07/V/O - powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów badań profilaktycznych w 2007 roku
 • 904/07/V/O - zmiany statutu Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 • 905/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 • 906/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1
 • 907/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2
 • 908/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 51
 • 909/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 50
 • 910/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 49
 • 911/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 48
 • 912/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 47
 • 913/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 43
 • 914/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 42
 • 915/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 36
 • 916/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 35
 • 917/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 32
 • 918/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 31
 • 919/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 29
 • 920/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 27
 • 921/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26
 • 922/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 24
 • 923/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 23
 • 924/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 22
 • 925/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 21
 • 926/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 19
 • 927/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 18
 • 928/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 15
 • 929/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 14
 • 930/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 13
 • 931/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 11
 • 932/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6
 • 933/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5
 • 934/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4
 • 935/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2
 • 936/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi opieki autorskiej nad programami komputerowymi: „Środki trwałe", „Kasa", „Alkohole", „Rejestry VAT i fakturowe", „Pisma i sprawy"
 • 937/07/V/S - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie rocznej asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego „Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO"
 • 938/07/V/S - zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu nr 582/07/V/S
 • 939/07/V/S - zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu nr 333/07/V/S
 • 940/07/V/S - zakupu sprzętu RTV dla Zespołu Prasowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 941/07/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie prac ślusarskich
 • 942/07/V/S - wyrażenia zgody na konserwację liczarek banknotów, niszczarek dokumentów oraz frankownicy pocztowej
 • 943/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek
 • 944/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup flag i tarcicy iglastej
 • 945/07/V/M - wykonania remontu pomieszczeń w piwnicy lokalu użytkowego położonego przy ul. Śląskiej
 • 946/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 6.000 EUR na roboty remontowe pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia
 • 947/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy Placu Kaszubskim 13
 • 948/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Abrahama 6
 • 949/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Widnej 8
 • 950/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na naprawę plotera
 • 951/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 17 094/06/IV/M
 • 952/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowym (boks 122)
 • 953/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Śląskiej 51 nr 4 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 954/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Świętojańskiej nr 141 - 145 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 955/07/V/M - kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 956/07/V/M - przyjęcia treści umowy dzierżawy lokalu w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana 38
 • 957/07/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy TG/450/92
 • 958/07/V/M - wyrażenia zgody na zapłatę kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym w sprawie o zwrot zwaloryzowanej kaucji
 • 959/07/V/M - zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu na rzecz wierzyciela
 • 960/07/V/S - zakupu materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych
 • 961/07/V/S - zlecenia do kwoty 6.000 EUR, druku teczek do listu okolicznościowego
 • 962/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursu, na projekt strony internetowej pt. „Niemcy i Polska - Młodzież dba o dobrosąsiedzkie relacje", organizowanego przez X Liceum Ogólnokształcące
 • 963/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas IV, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21
 • 964/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców V Gdyńskiego Przeglądu Zespołu Tańca Nowoczesnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 15
 • 965/07/V/O - dofinansowania organizacji i zakupu nagród dla uczestników VI Konkursu Piosenki Morskiej „Śpiewajmy Morzu"
 • 966/07/V/O - dofinansowania organizacji koncertów pod nazwą „Spotkania w Gdyńskiej Nutkolandii"
 • 967/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Teatralnego Interpretacji Baśni, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
 • 968/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zawodników biorących udział w XVI Mistrzostwach Sportów Siłowych organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1
 • 969/07/V/O - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"
 • 970/07/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Liceum Sainte - Anne z Brestu
 • 971/07/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XI Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni, organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
 • 972/07/V/O - zawarcia umowy zlecenia z nauczycielem występującym w roli nauczyciela - dyrygenta podczas kontynuacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska"
 • 973/07/V/M - zmiany treści umowy KB/28/UI/8/W/2006 na realizację zadań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap"
 • 974/07/V/S - zatwierdzenia wyników przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni z przeznaczeniem na kiosk
 • 975/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 976/07/V/M - rozwiązania umowy użyczenia wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej
 • 977/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
 • 978/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „Kanalizacji deszczowej z piaskownikiem odprowadzającym wody opadowe z Pogórza i lasu komunalnego do ul. Podgórskiej"
 • 979/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa"
 • 980/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Nowowiczlińskiej i Miętowej
 • 981/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowego pasa ruchu w ul. Władysława IV
 • 982/07/V/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/878/UI/313/W/2006 na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z częścią kosztową budowy stadionu rugby przy ul. Sportowej
 • 983/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego „Stacji transformatorowej dla stadionu rugby przy ul. Sportowej"
 • 984/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi wewnętrznej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych na terenie Przedszkola Samorządowego nr 43 przy ul. Śmidowicza 59"
 • 985/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją: „Osiedla Dąbrowa - uzupełnienie chodników i nawierzchni"
 • 986/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Chabrowej"
 • 987/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestycyjnego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Ulica Tetmajera"
 • 988/07/V/U - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 989/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowę ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Orłowskiej
 • 990/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę pod nazwą „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2007 - 2001"
 • 991/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Utrzymanie i konserwację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w rejonie I i II w latach 2007 - 2010"
 • 992/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Limbowej, Miętowej, Godebskiego, Pomorskiej, Nowogrodzkiej i Warszawskiej"
 • 993/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów gminnych
 • 994/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup nagród dla laureatów konkursu: „Ptaki i ssaki chronione województwa pomorskiego"
 • 995/07/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2007 roku
 • 996/07/V/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2007 roku
 • 997/07/V/O - zakupu nagród dla uczestników eliminacji rejonowych miasta Gdyni do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury
 • 998/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Okrężnej
 • 999/07/V/U - zmiany treści umowy nr KB/763/UI/271/W/2006 z 10 listopada 2006 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie - II etap /dalba
 • 1000/07/V/U - postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. Chwarznieńskiej i budowę Drogi Średnicowej
 • 1001/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 665/07/V/U w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego"
 • 1002/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego"
 • 1003/07/V/U - udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie ewidencji około 35 km dróg publicznych gminnych o nawierzchni twardej
 • 1004/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zmiany zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Gdyni
 • 1005/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie analizy oraz prognozy ruchu drogowego inwestycji pn. „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni"
 • 1006/07/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/943/UI/337/W/2006 z 11.12.2006 r. na wykonanie projektu wymiany elementów konstrukcyjnych dachu na zadaniu: „Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni Chwarznie"
 • 1007/07/V/P - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EUR w trybie konkursu na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Miasta Gdyni
 • 1008/07/V/S - pokrycia kosztów nauki w Studium Kierowników Projektów Europejskich organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.
 • 1009/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 1010/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla radnych RM Gdyni
 • 1011/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach zarządzonych na 4 marca 2007 roku
 • 1012/07/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa samochodowego
 • 1013/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1014/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie panelu graficznego do obudowy ścianki wystawienniczej
 • 1015/07/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TBS „Czynszówka" w Gdyni
 • 1016/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 1017/07/V/K - ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 1018/07/V/K - ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2007 roku
 • 1019/07/V/S - prenumeraty czasopism specjalistycznych dla UM Gdyni w roku 2007
 • 1020/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2007
 • 1021/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2007
 • 1022/07/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2007
 • 1023/07/V/S - odwołania dyrektora Domu Pomocy Społecznej
 • 1024/07/V/O - wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.02.2007