Z dnia 2007-01-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.01.2007 r. w sprawie:
 • 607/07/V/U - dofinansowania publikacji poświęconej tematyce rewitalizacji miast w Polsce
 • 608/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: „Realizacja programu terapeutycznego „Podwójny problem""
 • 609/07/V/O - ustalenie wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli na 2007
 • 610/07/V/O - wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych
 • 611/07/V/O - dofinansowania, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Liceum Leonarda da Vinci z Calais
 • 612/07/V/O - dofinansowania, dla Zespołu Szkół nr 10, kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Karlskrony
 • 613/07/V/O - dofinansowania, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Bussun
 • 614/07/V/O - delegowania przedstawiciela Miasta Gdyni na V kadencję Zarządu i Rady Nadzwyczajnej Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej"
 • 615/07/V/R - akceptacji aneksu do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • 616/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego
 • 617/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Swarzewskiej
 • 618/07/V/M - odstąpienia od prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 619/07/V/M - wystąpienia o pozwolenie na rozbiórkę budynku położonego przy ul. Redłowskiej
 • 620/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16
 • 621/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16
 • 622/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 623/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 624/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 625/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 626/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 627/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 628/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 629/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 630/07/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych lokalu zajmowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Władysława IV 12/14
 • 631/07/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń Archiwum Urzędu Miasta w budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście" przy ul. Armii Krajowej 44
 • 632/07/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów energii elektrycznej
 • 633/07/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów podnajmu eksploatowanych pomieszczeń w budynku WTC „Gdynia Expo"
 • 634/07/V/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów najmu eksploatowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 130
 • 635/07/V/M - wystąpienia o pozwolenie na wykonanie kapitalnego remontu lokalu użytkowego Bar Mleczny „Szkolny" przy ul. Morskiej
 • 636/07/V/O - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na prowadzenie nadzoru nad gminną odłownią dzików, położoną na terenie Kolibek
 • 637/07/V/O - współdziałania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny łownej
 • 638/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 407/07/V/M dotyczącego zorganizowania sesji fotograficznej
 • 639/07/V/R - zawarcia umowy dotyczącej przygotowania przedsięwzięcia w zakresie e-usług
 • 640/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie uzupełnienia nawierzchni bitumicznej w ulicy Brodnickiej
 • 641/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 16 247/06/IV/U dotyczącego zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Oświetlenie terenu Parku w Gdyni Kolibkach"
 • 642/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 323/06/IV/U dotyczącego zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej
 • 643/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 324/06/IV/U dotyczącego zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia Drogi Różowej etap IV
 • 644/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 17 119/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej dla potrzeb przetargu na roboty awaryjno - naprawcze miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gdyni
 • 645/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Morskiej, 3 Maja, Jana z Kolna i Łowickiej
 • 646/07/V/U - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 647/07/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2007 na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych oraz kanałów teletechnicznych
 • 648/07/V/S - zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 649/07/V/S - przekazania środków finansowych na bilety autobusowe do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 650/07/V/S - zakupu artykułów elektrycznych
 • 651/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na naprawę i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej
 • 652/07/V/S - uruchomienia środków na wypłatę ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania pracowników Straży Miejskiej
 • 653/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup Atlasów Organizmów i Biotopów
 • 654/07/V/O - wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 6.000 EUR druku oraz zamieszczenia - w gazecie „Echo Miasta" - dodatku ekologicznego pt. „Rzucamy palenie"
 • 655/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania „Realizacja programu profilaktycznego „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy"
 • 656/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa wewnętrznego układu drogowego i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Samorządowego nr 43 przy ul. Śmidowicza 59 w Gdyni"
 • 657/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 13 945/06/IV/U dotyczącego rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Odprowadzenie wód deszczowych z terenów leśnych dzielnicy Gdynia Obłuże"
 • 658/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Odprowadzenie wód deszczowych z terenów leśnych dzielnicy Gdynia Obłuże"
 • 659/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej"
 • 660/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 15656/06/IV/U z 28.07.2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Oświetlenie terenu parku w Gdyni Kolibkach"
 • 661/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 34/06/V/U z 5.12.2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót remontowo-naprawczych na sieci wodociągowej na terenie parku w Gdyni Kolibkach
 • 662/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Droga Różowa IV etap - druga jezdnia w ul. Lotników"
 • 663/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 31/06/V/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Adm. Józefa Unruga, Puckiej Złotej, Platynowej i Kmdr. Xawerego Czernickiego w Gdyni
 • 664/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stadionu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
 • 665/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 666/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni"
 • 667/07/V/U - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni w rejonie
 • 668/07/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TBS „Czynszówka" w Gdyni
 • 669/07/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na montaż i demontaż elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez z kalendarza imprez miejskich w 2007 roku
 • 670/07/V/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+"
 • 671/07/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 672/07/V/S - upoważnienia skarbnika miasta Gdyni Krzysztofa Szałuckiego do wydawania decyzji administracyjnych
 • 673/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na promocję miasta na łamach gazety „Echo Miasta"
 • 674/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 16 698/06/IV/P dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni PON 
 • 675/07/V/P - przyznania dotacji podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni PON 
 • 676/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych objętych projektem: "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II" UI
 • 677/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie  z wolnej ręki na inżyniera robót budowlanych objętych projektem: "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"
 • 678/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 15 595/06/IV/M dotyczącego organizacji VI Międzynarodowego Forum Gospodarczego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 29.01.2007