Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za I kw 2007 r. - art. 14 ustawy o finansach publicznych


Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za I kwartał 2007r., w tym kwota nadwyżki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 29.06.2007