Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2007 rok - art. 14 ustawy o finansach publicznych

  1. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2007 rok , w tym kwota nadwyżki
  2. Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31-12-2007
  3. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

W 2007 roku na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gdynia otrzymała 5.717.018 zł, a przekazała kwotę 677.423 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 23.04.2008