Budżet miasta Gdyni na 2007 rok

 

Uchwała Rady Miasta nr IV/44/07 z 24 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2007

wraz z załącznikami:Budżet miasta Gdyni  w 2007 roku - wprowadzenie                        Informacja o stanie mienia komunalnego


 Załączniki

Nr 1       Plan wydatków szkół podstawowych - rozdz. 80101 na 2007 rok
Nr 2       Plan wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
               - rozdz. 80103 na 2007 rok
Nr 3       Plan finansowy przedszkoli - rozdz. 80104 na 2007 rok
Nr 4       Plan wydatków gimnazjów - rozdz. 80110 na 2007 rok
Nr 5       Plan wydatków świetlic szkolnych - rozdz. 85401 na 2007 rok
Nr 6       Plan wydatków szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek 
              oświatowych na 2007 rok
Nr 7       Plan wydatków rad dzielnic na 2007 rok
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 05.04.2007