Zajęcia wychowawczo-edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii

Prezydent Miasta Gdyni

przyznał dotację na mocy zarządzenia Nr 3710/07/V/O z dnia 09.10.2007r dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii następującemu podmiotowi:

 

1. Stowarzyszenie „TALENT”, w kwocie: 124.000,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Krzysztof _Ratajczak
Data udostępnienia informacji: 12.08.2007