Zajęcia wychowawczo-edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3710/07/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.10.2007 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymał:

 
  • Stowarzyszenie TALENT, w kwocie 124 000,00 zł;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Krzysztof _Ratajczak
Data udostępnienia informacji: 11.10.2007