Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne wczesnego rozwoju dzieci

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3202/07/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.08.2007 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego rozwoju dzieci w drodze otwartego konkursu ofert następujące organizacje otrzymały dotacje:

  • Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym, w kwocie 26 000,00 zł;
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Krzysztof _Ratajczak
Data udostępnienia informacji: 23.08.2007