Uruchomienie i prowadzenie Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszacych i Niedosłyszących

Zgodnie z zarządzeniem nr 2187/07/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2007 roku przyznano dotację w wysokości 55 000 złotych brutto Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszacych ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA” na realizację zadania - dotyczącego uruchomienia i prowadzenia Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszacych i Niedosłyszących.

Centrum będzie obejmowało zakresem swoich działań:
- udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach,
- prowadzenie szkoleń podnoszących umiejętności w zakresie posługiwania się językiem migowym, - prowadzenie spotkań grup wsparcia dla osób niesłyszacych, niedosłyszących i członków ich rodzin oraz przyjaciół,
- organizowanie projekcji filmów tłumaczonych na język migowy,
- stałe udostępnienie internetu osobom niesłyszącym i pomoc w jego obsłudze oraz podnoszenie umiejętności z zakresu obsługi programów komputerowych,
- organizowanie spotkań ze specjalistami (z zakresu medycyny, psychologii itp.).
Centrum będzie otwarte od 5 listopada 2007 roku przy ul. Warszawskiej 76 w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Małgorzata _Mnich
Data udostępnienia informacji: 01.06.2007