Przyznanie dotacji na realizację zadania: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

 

 Zgodnie ze złożonymi ofertami przyznaje się dotacje na realizację zadania: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych następującym podmiotom:


- przy ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73– Stowarzyszeniu na Rzecz Rodzin „Otwarte Drzwi”  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 73, w następujących kwotach:

             32.193 zł w 2007r.            64.924  zł w 2008r             32.732 zł w 2009r.


- przy SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93 – Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava”  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Kolorowy świat dzieci” na Wiczlinie, w następujących kwotach:

             32.634 zł w 2007r.             66.028 zł w 2008r             33.394 zł w 2009r.


- przy , ul. Żeglarzy 5 – Stowarzyszeniu Społecznej Edukacji „Non Stop”  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na Żeglarzy 5, w następujących kwotach:

             60.768 zł w 2007r.             121.188 zł w 2008r             60.817 zł w 2009r.


- przy ul. Chwarznieńskiej 2 -  Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava”   na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Vitava” na Witominie, w następujących kwotach:

              52.400 zł w 2007r.            105.710 zł w 2008r             53.310 zł w 2009r. 

- przy ul. Maciejewicza 11 – Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Promyk”  na dofinansowanie zadania: Świetlica socjoterapeutyczna „Nadzieja” , w następujących kwotach:

             32.634 zł w 2007r.            66.028 zł w 2008r.            33.394 zł w 2009r.


- przy ul. Morskiej 89 – Gdyńskiemu Stowarzyszeniu „Familia”  na dofinansowanie zadania: Projekt świetlicy socjoterapeutycznej „Familia” dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, w następujących kwotach:

             34.635 zł w 2007r.              71.600 zł w 2008r.              36.966 zł w 2009r.
- przy ul. Abrahama 82 - Stowarzyszeniu na Rzecz Rodzin „Otwarte Drzwi”  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82, w następujących kwotach:              33.645 zł w 2007r.              68.494 zł w 2008r.              34.850 zł w 2009r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 21.06.2007