Prowadzenie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lat mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotację na mocy zarządzenia Nr 3864/07/V/P z dnia 23.10.2007r. dla podmiotów prowadzących działałność pożytku publicznego na realizaję zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0 - 2 lat mieskzańców Gdyni następującemu podmiotowi:
1. Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w wysokości 140 000 złotych brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data udostępnienia informacji: 13.08.2008