Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia-Śródmieście

                         UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

 
 
Informacja Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2007r. w sprawie ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1098/07/V/O  z dnia 20 lutego 2007r. konkursu: Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście
 
 
Ogłoszony w Zarządzeniu Nr 1098/07/V/O z dnia 20.02.2007r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście” miał zapewnić wykonanie założeń Uchwały Nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2006r. Przewidywała ona m.in. wsparcie działalności na rzecz mieszkańców Gdyni dotyczącej rehabilitacji społecznej oraz poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz propagowanie trzeźwości.

 
W wyznaczonym terminie, do 26 marca 2007r., żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty, w związku z powyższym ogłoszony konkurs nie został rozstrzygnięty.

 
Dotychczas działający w dzielnicy Gdynia Śródmieście Klub „Krokus” będzie nadal funkcjonował pod nadzorem Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 05.04.2007