Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich

Prezydent Miasta Gdyni informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania : „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich” i przyznaniu dotacji w wysokości 250.000,00 zł Stowarzyszeniu OVUM na realizację zadania : „Prowadzenie Biura porad Obywatelskich w Gdyni”.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie OVUM spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu konkursowym i obowiązujących przepisach prawnych, na podstawie których konkurs został przeprowadzony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Michalska
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data udostępnienia informacji: 29.04.2007