Profilaktyka uzaleznień przez sport

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4509/07/V/O Prezydenta miasta Gdyni z dnia 18.12.2007r.   przyznano  dotację na realizację zadania: Profilaktyka przez sport następującym podmiotom:

 

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cisowa”  z siedzibą w Gdyni, ul. Chylońska 227 , 81-007, NIP   958-10-06-657  na dofinansowanie zadania: „Zajęcia i turnieje sportowo-rekreacyjne piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”w kwocie 9.200zł

 

-   Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit” z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP   586-21-42-692  na dofinansowanie zadania: „Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2008” w kwocie 13.955 zł

 

- Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit” z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP   586-21-42-692  na dofinansowanie zadania: „Gry sportowe jako forma wspierania abstynencji i wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz udział w VII Kociewskiej Spartakiadzie Klubów i Ruchów Trzeźwościowych” w kwocie 3.900 zł

 

- Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Pomorski z siedzibą w Gdańsku, ul. Zator Przytockiego 4, 80-245, NIP 957-090-39-62 na dofinansowanie zadania: „Profilaktyka uzależnień poprzez atrakcyjność działań gdyńskich hufców ZHR w 2008 roku”

w kwocie 6.550 zł

 

- Klubowi Kolarskiemu „TREK” Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Demptowska 27, 81-094 , NIP 958-153-81-99, na dofinansowanie zadania: „Przezwyciężyć słabość – kolarstwo jako wsparcie w profilaktyce uzależnień” w kwocie 8.880 zł

 

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Galeon” z siedziba w Gdyni, ul. Hallera 9, 81-463, NIP 586-17-13-224, na dofinansowanie zadania: „Judo jako sport pożytecznym sposobem spędzania czasu i kształtowania pozytywnych postaw wśród młodzieży” w kwocie 9.600 zł

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 21.12.2007