Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4509/07/V/O z dnia 18.12.2007r. przyznano dotację na realizację zadania: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom-kontynuacja podmiotowi: Stowarzyszeniu Penitencjarnemu „Patronat” z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 11 lok. 9, 00-368, o nr NIP 525-15-63-128 na dofinansowanie zadania w kwotach:-         7.000 zł w 2008r.-         7.100 zł w 2009r.-         7.200 zł w 2010r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 28.12.2007