Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4479/07/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.12.2007 r. przyznano dotację na realizację zadania: Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD podmiotowi: Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost”  z siedzibą w Gdyni, ul. Tatarczana 1A/21, 81-591,  NIP 586-20-87-289 na dofinansowanie zadania w kwotach:

-         20.000 zł w 2008r.

-         25.000 zł w 2009r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 28.12.2007