Roboty budowlane objęte Projektem ,, Rozbudowa ul.Janka Wiśniewskiego w Gdynia-etap II" , polegające na rozbiórce istniejącego wiaduktu drogowego i budowie nowego obiektu mostowego WD-3.

Umowa nr KB/441/UI/148-W-2007 z dnia 19.06.2007r na kwotę 18.238.041,64 zł brutto zawarta z firmą MOSTOSTAL WARSZAWA SA, 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 11a.

19.06 UMOWA JW WD 3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 20.06.2007