Pełnienie funkcji Inżyniera robót budowlanych objętych Projektem ,, Rozbudowa ul.Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II", polegających na rozbiórce istniejącego wiaduktu drogowego i budowie nowego obiektu mostowego WD 3.

Umowa nr KB/440/UI/147-W/2007 z dnia 19.06.2007r na kwotę 295.240,00 zł brutto zawarta z Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera tj. BOI ,, Inwest-Wybrzeże'' sp. z o.o. z Gdyni ( 81-303) ul.Kielecka 7.

19.06 UMOWA INZYNIER JW WD 3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 20.06.2007